Polityka prywatności

Polityka prywatności TradePanel.pl

Co zawiera dokument?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Postanowienia ogólne

I. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TradePanel LLC oddział w Polsce, zwana dalej „ Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z nami:

a) e-mailem na adres: kontakt@tradepanel.pl

II. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, oznaczają one:

 1. „Aplikacja” – aplikacja GDPR Risk Tracker stworzona, utrzymywana i udostępniana przez Dostawcę, służąca do przeprowadzania analizy danych, udostępniana Użytkownikowi w modelu SaaS (software as a service) w Serwisie;
 2. „Serwis” – strona główna znajdująca się pod adresem tradepanel.pl oraz jej podstrony;
 3. „Klient” – osoba, która korzysta z Serwisu lub Aplikacji;
 4. „Polityka” – niniejszy dokument;
 5. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

IV. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:  
  a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,   
  b) możesz dokonywać ich sprostowania,   
  c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. By skorzystać z Twoich praw, skontaktuj się z nami.

V. Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:  
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;   
  b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. By skorzystać prawa sprzeciwu, skontaktujsię z nami.

VI. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. organu nadzorczego).

VII. Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

VIII. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. Jeżeli masz pytania do Polityki, skontaktuj się z nami.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.tradepanel.pl.

Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

IX Kontakt z nami poprzez e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie:

 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 2. Przysługują Ci prawa opisane powyżej w pkt IV oraz V.
 3. Nie musisz podawać nam swoich danych - jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 4. Twoje dane w przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes czyli rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 5. Twoje dane możemy przekazać podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 7. Nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Rejestracja w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji.
 2. Przysługują Ci prawa opisane powyżej w pkt IV oraz V. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 3. Nie musisz podawać nam swoich danych - jest to dobrowolne. Jednak bez podania Twoich danych nie możesz zarzeć z nami umowy o korzystanie z Aplikacji.
 4. Twoje dane w przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
 5. Twoje dane możemy przekazać    
  a) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas;
  b) operatorom płatności dostępnych w Serwisie;
  c) biurom księgowym.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania umowy o korzystanie z Aplikacji.
 7. Nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informacje o plikach cookies

XI. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celu utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie.

XII. Rodzaj plików cookies, które stosujemy

W Serwisie znajdują się sesyjne pliki cookies, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej.

XIII. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Tutaj znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

XIV. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się do Serwisu.